Davant Balaguer.

    EIXAMPLE ACTUAL

Mapa de Davant Balaguer. (Parcial). Fes Click per veure'l ampliat.

    Referències històriques

L’eixample de Balaguer, a l’altre costat del riu, s’iniciarà a partir dels anys 50, després de la construcció del pont nou. El problema de la manca d’habitatges a la ciutat, derivat del fort increment demogràfic de Balaguer, motivat pel moviment migratori, facilitarà la construcció al marge esquerre del riu.

Els primers habitatges que es construiran seran de protecció oficial (els “pisets” i les “cases barates”. En els anys 60, serà la iniciativa privada qui construirà nous blocs de cases, que omplen successivament els buits del nou eixample, delimitat pel carrer Urgell, el ferrocarril, el passeig de l’Estació i el riu.

A partir dels anys 70 es comencen a construir blocs d’edificis en millors condicions que els abans descrits, a causa sobretot de la competència; això ens dóna una imatge de vitalitat i prosperitat a Balaguer. L’eixample sobresurt dels límits esmentats.

El Davant de Balaguer, en els darrers anys, ha sofert una gran expansió. La construcció de nombrosos blocs d’habitatges i la ubicació de nous comerços i serveis (educatius, esportius i assistencials) han provocat un moviment de població important, del barri antic i altres barris que s’han desplaçat a aquest sector. El paper cada cop més clar del passeig com a artèria central del apart nova de la ciutat fa preveure un fort creixement al seu voltant, sobretot en el tram que anirà a enllaçar amb la variant del tercer pont.

    Referències urbanístiques

Carrer Urgell En aquest carrer s’hi troba el Convent de Sant Domènec, monument històrico-artístic, lloc de parada obligada per visitar l’església, el claustre i el monumental al comte Jaume. Aquest carrer, un dels més llargs de la ciutat, va servir de línia per a l’expansió de l’actual eixample del “Davant Balaguer”. Hi ha gran quantitat de serveis públics com: l’hospital, la llar dels jubilats, la gasolinera, l’institut de batxillerat, el camp d’esports, el polisportiu,... així com gran quantitat de comerços vinculats al seu trànsit.
 

Carrer amb un gran futur comercial i residencial, pel seu gran nombre de noves edificacions i perquè constitueix un eix perpendicular principal de la ciutat que enllaça amb la variant. S’hi troba la moderna església del Sagrat Cor.
 

La construcció del pont de baix va obrir una nova via en l’eixample del Davant Balaguer: el passeig de l’Estació. Amb el temps, el passeig ha sofert moltes modificacions i del espais ocupats principalment per horts s’ha passat a blocs d’habitatges molt moderns, amb abundants comerços que han convertit aquest sector en el centre ciutadà del Balaguer Nou. En un dels extrems del passeig s’hi troba el Monument a Gaspar de Portolà, balaguerí descobridor i colonitzador de Califòrnia.
 

Aquest carrer enllaça els dos ponts pel costat esquerre del riu Segre als marges del qual s’hi troba el Parc de la Transsegre, veritable pulmó de la ciutat. La continuïtat d’aquest carrer amb l’avinguda dels Països Catalans, que arriba fins al tercer pont, ha convertit aquesta banda de riu en una zona amb un gran futur urbanístic i lúdic.

Actualment també hi ha una dinàmica important a molts carrers que no hem esmentat, com el carrer Sant Lluís, Sant Crist, Doctor Flèming, Pare Sanahuja, Noguera Pallaresa... o les places Joaquima Vedruna, Pau Casals, de l’Alguer o de la Sardana.

MENÚ

Església de Sta. Maria. Art a Sta. Maria. Muralles i portals. Barri Antic.
Plaça Mercadal. Barri Jueu. Castell Formós. Santuari del Sant Crist.
Convent de St. Domènec. Davant Balaguer.
Index Català. Pàgina Inicial.