Muralles i portals.

Mapa de les antigues Muralles i Portals de Balaguer. Fes Click per veure'l ampliat.

Per apreciar el recinte emmurallat cal arribar-hi des de la Plaça Mercadal, pel portal del Gel, passant pel carrer La Muralla o el carrer de la Creu, que ens portaran o a Santa Maria o al sector del "Bombo". Podem veure panys de muralla a prop del Castell Formós (Portal del Torrent) i dins el barri del Firal, al costat del cementiri. Actualment s'hi pot pujar a través d'una torre d'accés al Portal del Gel i arribar fins a Santa Maria a través d'una passarel.la. En el futur està previst fer-hi un circuit transitable.

L'origen del recinte emmurallat actual cal buscar-lo en el naixement del nucli urbà durant els segles X i XI, en els darrers segles de l'ocupació andalusina de la nostra ciutat. En aquella època el tancat era més reduït que l'actual i tenia com a límits la Plaça Mercadal, al sud, l'actual barri del Firal, a l'oest, el riu, a l'est i el Castell Formós al nord.

L'any 1.333 el comte-rei Alfons III, el Benigne manà als jueus que sortissin de la ciutat per establir-se a l'indret que avui ocupen els carres dels Teixidors, Sant Josep i Miracle. D'aquesta manera neix el call (Barri Jueu) a l'actual marge sud de la Plaça Mercadal. Naturalment, a causa d'això, calgué emmurallar la part de la nova població per tal de posar-la a l'abric de qualsevol agressió exterior.

Amb posterioritat hi ha poques referències de les muralles, però sabem que acompliren un paper defensiu important durant les diferents lluites en què es va veure immersa la ciutat. El fet que fossin malmeses en els diferents conflictes obligà a la seva restauració, cosa que va succeir després de la revolta catalana contra Joan II (1.462), una vegada conquerida la ciutat. També van rebre el mateix tracte a principi de 1.706 i durant la Guerra de Successió. De la Guerra Civil espanyola, encara es conserven restes d'un observatori de l'exèrcit a la part anomenada "el Bombo".

Actualment s'ha restaurat l'àmbit de la muralla del barranc de la Botera i s'ha consolidat la del sector del cementiri. S'ha fet una torre d'accés a una passarel.la que permet fer un circuit practicable des del Portal de Gel fins al pla de Santa Maria i que en un futur arribara fins al "Bombo".

Balaguer estava tancada per tot arreu. Segons els historiadors, comunicant les muralles hi havia tres castells: el principal o la Suda (Castell Formos) el d'Alcoraç i el de la Gerundel.la.

Per entrar i sortir hi havia portals, alguns d'ells amb torres fortes, obertes al peu de les muralles. Abans de l'eixamplamnet de les muralles al segle XIV, els portals existents eren el de Sant Miquel (sobre el pont del mateix nom), el del Torrent, el de Gerb, el de la Gerundel.la o d'Albesa (Firal) i el del Mercadal (el vell i el nou). Després de l'eixamplament s'hi afegiren els portals de Lleida (Barrinou) i el del Gel. En aquests portals hi havia vigilants coneguts com a "Burots", que cobraven els "consums" (drets d'entrada de les mercaderies). Dels antics portals el del Gel, al peu de la passarel.la, és el que es conserva en millor estat.

MENÚ

Església de Sta. Maria. Art a Sta. Maria. Muralles i portals. Barri Antic.
Plaça Mercadal
. Barri Jueu. Castell Formós. Santuari del Sant Crist.
Convent de St. Domènec
. Davant Balaguer.
Index Català. Pàgina Inicial.