Plaça Mercadal.

Mapa de la Plaça Mercadal i voltants. Fes Click per veure'l ampliat.

La Plaça Mercadal es troba al bell mig del barri antic de Balaguer, A la plaça s'hi pot accedir pels carrers Barrinou i Botera des de la part més alta de la ciutat (barris del Secà i del Firal) i pel carrer Gaspar de Portolà desde la part moderna de la ciutat, el davant Balaguer. Un seguit de carrers i passatges estrets la comuniquen amb la resta del barri antic.
 
 

La formació d'aquesta plaça s'inicia durant el segle XIV, quan els jueus foren obligats a establir-se fora de la vila, més enllà del barri del Castell i del de Sant Salvador, que s'havia desenvolupat després de la conquesta cristiana el 1.105.

L'expulsió de la comunitat jueva a fora del nucli urbà del Balaguer medieval, l'any 1.333, significa una transformació important per al futur de la ciutat, amb el creixement urbà vers el sud, -Barri Jueu- i la construcció d'unes noves muralles que, empalmades a les antigues a partir del Portal del Gel, encerclaven tota la ciutat. La plaça es troba doncs, en l'ampli espai buit que separava el call jueu del barri cristià i que servirà per al mercat.

La plaça a anat evolucionant i canviant al llarg dels segles. La cosntrucció del Pont Nou l'any 1.940, quan la ciutat s'estenia a l'altre costat del riu, és motiu de transformació de la plaça amb l'enderroc d'una casa (Ca l'Alòs) per facilitar l'obertura d'un carrer (el passatge Gaspar de Portola) que enllaça la plaça amb el pont i el barri de Davant Balaguer.

Durant els darrers anys ha sofert diverses urbanitzacions i modificacions fins arribar a l'estat actual, producte de la darrera reforma de l'any 1.994. Un aspecte a destacar d'aquesta reforma ha estat la desaparició de les voreres en fer-la d'un sol nivell i la possibilitat de porticar per complert tota la plaça (un edifici al costat del Carrer Major dificultava des de feia molts anys aquesta possibilitat).

El Mercadal de Balaguer és la plaça medieval porticada més gran de Catalunya. Amb una superficie d'uns 7.000 metres quadrats (amb les parts porticades 9.875 metres) i de forma sensiblement regular, es revoltada per una porxada a tot el perímetre. Els primers arbres foren plantats l'any 1.910.

El gran espai de la plaça, amb un lleu pendent en direcció al riu, contrasta amb la trama menuda i trencada dels carrers de la part vella de la ciutat. I és per això que la plaça sembla encara molt més gran.

L'aspecte més carcterístic de la plaça són les porxades que l'envolten. L'absència de normatives, que regulessin els paràmetres i les mides dels edificis, va permetre una gran varietat de façanes i de tipus d'arcs que li atorguen un caràcter molt particular.

A la plaça s'hi troba l'Ajuntament de la ciutat, que fou construit a mitjan segle XIX. Al llarg dels anys ha sofert moltes reconstruccions i variacions, especialment en la seva façana. L'edifici actual es construí a mitjan els anys 60.

El mercat dels dissabtes, un dels més importants de la Catalunya Occidental, es fa a la plaça, envaïda per gran quantitat de parades i on s'hi aplega molta gent de Balaguer i de la comarca.

La seva amplada (113 metres al nord, 103 al sud, 85 a l'est i 103 a l'oest) que en garanteix la bellesa, la situació protegida dels vents i del riu, la muntanya amb les muralles i l'esglèsia gòtica de Santa Maria, els 43 plataners amb les seves rames esteses horintzontalment, les seves porxades i el seu ús fan que sigui una de les més boniques de Catalunya.

Aprofiteu la visita a la plaça per recórrer els seus porxos i endinsar-vos pels carrers estrets i acollidors del Barri Antic o del Barri Jueu.

MENÚ

Església de Sta. Maria. Art a Sta. Maria. Muralles i portals. Barri Antic.
Plaça Mercadal. Barri Jueu. Castell Formós. Santuari del Sant Crist.
Convent de St. Domènec. Davant Balaguer.
Index Català. Pàgina Inicial.